Regional Distribution of Entrants

Graduate School of Education
(Master's Program / Professional Degree Program)

Hokkaido and Tohoku Entrants
Hokkaido 2  
Aomori    
Iwate 3  
Miyagi 1  
Akita    
Yamagata 2  
Fukushima 2 (2)
Kanto
Ibaraki 2  
Tochigi 2  
Gunma 9 (3)
Saitama 14  
Chiba 5 (1)
Tokyo 52 (1)
Kanagawa 9  
Chubu
Niigata 80 (42)
Toyama 5  
Ishikawa 15  
Fukui    
Yamanashi 2  
Nagano 24 (2)
Gifu    
Shizuoka 4 (2)
Aichi 4 (1)
Kinki
Mie 1  
Shiga    
Kyoto 5  
Osaka 3  
Hyogo 1  
Nara 1 (1)
Wakayama    
Chugoku
Tottori    
Shimane 1  
Okayama    
Hiroshima    
Yamaguchi 1  
Shikoku
Tokushima

Kagawa

Ehime

Kochi    
Kyushu and Okinawa
Fukuoka 3  
Saga    
Nagasaki    
Kumamoto    
Oita    
Miyazaki    
Kagoshima    
Okinawa 4  
Foreign Countries 11
Total 268 (55)
The figures in parentheses indicate the number of school teachers.
College of Education

Hokkaido and Tohoku Entrants
Hokkaido 1 (1)
Aomori    
Iwate 1  
Miyagi    
Akita    
Yamagata 2 (2)
Fukushima 7 (5)
Kanto
Ibaraki 2 (1)
Tochigi 9 (3)
Gunma 14 (6)
Saitama 2  
Chiba    
Tokyo 2 (1)
Kanagawa    
Chubu
Niigata 33 (19)
Toyama 12 (7)
Ishikawa 28 (13)
Fukui 10 (4)
Yamanashi    
Nagano 36 (19)
Gifu 3  
Shizuoka 3 (2)
Aichi 3  
Kinki
Mie    
Shiga    
Kyoto    
Osaka    
Hyogo    
Nara    
Wakayama    
Chugoku
Tottori    
Shimane    
Okayama    
Hiroshima    
Yamaguchi    
Shikoku
Tokushima 1  
Kagawa    
Ehime    
Kochi    
Kyushu and Okinawa
Fukuoka

Saga

Nagasaki

Kumamoto

Oita 1
 
Miyazaki

Kagoshima

Okinawa    
Foreign Countries

Total 170 (83)
The figures in parentheses indicate the number of female students.

Regional Distribution of Entrants

BackJoetsu University of Education